روزنامه شرق- انقلاب بدون انحراف پيش مي‌رود- شنبه,22 مرداد 1390