روزنامه شرق- محکومیت 4 متهم پرونده خمینی شهر به اعدام در ملاء عام- شنبه,22 مرداد 1390