روزنامه شرق- حسين قندي و هزاران نكته باريك‌تر از مو- سه شنبه,18 مرداد 1390