روزنامه شرق-دعايي: مي‌پذيريم مشي نهايي ما نزديك به اصلاح‌طلبي بوده است- دوشنبه,17 مرداد 1390