روزنامه شرق- سقوط شاخص‌ها در جهان- یک شنبه,16 مرداد 1390