روزنامه شرق- نمی‌دانم کِی آرام خواهیم گرفت- دوشنبه,10 مرداد 1390