روزنامه شرق- باز هم كتك مي‌زند...- پنجشنبه, 6 مرداد 1390