روزنامه شرق- مجسمه‌سازي هم در ايران مثل موسيقي به راه خود ادامه مي‌دهد- سه شنبه,21 تیر 1390