روزنامه شرق- قمصري به نفع معلولان رعد روي صحنه مي‌رود- یک شنبه,19 تیر 1390