روزنامه شرق- ايراني‌ها پيرتر شده‌اند- یک شنبه,19 تیر 1390