روزنامه شرق- فيلم تنبيه بدني دانش‌آموزان ساخته رژيم صهيونيستي است- یک شنبه,19 تیر 1390