روزنامه شرق- رابطه تهران ـ قاهره را وتو نکرده‌اند- یک شنبه,19 تیر 1390