روزنامه شرق- برخي ادعاها درباره انس با حضرت حجت (عج) غالبا دروغ يا تخيلات ذهني است- یک شنبه,19 تیر 1390