روزنامه شرق- رشد 20 درصدي اجاره‌بها- یک شنبه,19 تیر 1390