روزنامه شرق- سرقت خودرو با دسته‌گل- یک شنبه,19 تیر 1390