روزنامه شرق- مديرعامل، اطلاعات محرمانه را به اراكي‌ها مي‌داد- یک شنبه,19 تیر 1390