روزنامه شرق- ستاره ديگر نمي‌درخشد- یک شنبه,19 تیر 1390