روزنامه شرق- عبدالله بن‌طاهر و اوج قدرت طاهریان- یک شنبه,19 تیر 1390