روزنامه شرق- خود را كور مي‌كردند تا...- یک شنبه,19 تیر 1390