روزنامه شرق- تقاضا براي تسهيلات افزايش مي‌يابد- یک شنبه,19 تیر 1390