روزنامه شرق- سرطان ريه و معده در كمين تهراني‌ها- سه شنبه,24 خرداد 1390