روزنامه شرق- هزينه‌هاي زيست‌محيطي قانون‌گريزي- سه شنبه,24 خرداد 1390