روزنامه شرق- قلعه‌نويي به دروازه تبريز رسيد- سه شنبه,24 خرداد 1390