روزنامه شرق- صفوه‌الدين پادشاه خاتون- یک شنبه,22 خرداد 1390